Oelan Oede

> Als tussenstop mogelijk tijdens de Transmongolië en Transsiberië Express.

Oelan Oede is de hoofdstad van de Boerjatse republiek. Van de 13e tot de 17e eeuw was de Boerjatse republiek onderdeel van het Mongoolse Rijk. Qua oppervlakte is de republiek te vergelijken met Duitsland. De bevolking bestond uit nomadische herders die qua taal veel leken op de Mongolen en qua religie veel leken op Tibetaanse monniken. In de 18e eeuw heeft de Russische koningin Elizabeth het Boeddhisme officieel erkend als godsdienst in Rusland. Vandaag de dag is de Boerjatse republiek nog steeds het Boeddhistisch centrum van Rusland.

In 1666 werd de stad opgericht. De stad wordt voor de eerste genoemd in het rapport van de Kozak Vasiljev. Hij stelt hierin dat het kamp Ostrog (winter kamp) is verwezenlijkt tussen de Selenga en de Oeda rivier voor belastingdoeleinden. De locatie was strategisch gekozen, zo tussen rivieren en bergen en op het kruispunt van wegen naar Mongolië en China.

In 1775 kreeg de stad stadsrechten. In 1899 werd de stad aangesloten op de Transsiberische Spoorweg. De stad werd nog belangrijker als handelscentrum omdat nu China makkelijk te bereiken was. In 1934 werd Verknje-Oedinsk omgedoopt tot Oelan Oede, wat Rode Uda betekent. Uda is de naam van de rivier waaraan de stad ligt.

De stad is heden ten dage een belangrijk spoorwegknooppunt met een aftakking naar Mongolië. Reizigers die kiezen voor de Trans-Mongolië Route verlaten hier het “echte” Trans-Siberië traject.