Privacy

Transsiberieexpress.nl is een initiatief van Tiara Tours. Wij gaan natuurlijk vertrouwelijk met je gegevens om. In het kader van de wet AVG laten we je hieronder graag weten hoe wij met gegevens van onze klanten omgaan.

Algemeen
Wij proberen je vooral te informeren en inspireren. Daarvoor hebben wij geen persoonsgegevens nodig. 

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan enig materiaal op deze website dat getoond/verstrekt wordt op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. Voor vragen of opmerkingen m.b.t. website(inhoud) kun je contact opnemen per e-mail (info at tiaratours.nl) of telefonisch via 076-5652879.